AquaRD - uhLogger

AquaRD uH Logger to wyspecjalizowane narzędzie elektroniczne wyprodukowane przez firmę AquaRD. Urządzenie służy do prowadzenia pomiarów ciśnienia w sieciach wodociągowych. Opdowiedno przeprowadzone doświadczenie pozwala na symulację przepływów wody i ciśnień w sieci wodociągowej.

Zadaniem naszej aplikacji było rozwiązanie większości problemów występujących podczas prowadzenia tego typu doświadczeń. Urządzenia należy rozmieścić w kilkudziesięciu różnych lokalizacjach, często w wieloosobowym zespole. Dodatkowo każda z czynność powinna zostać dokładnie udokumentowana. Instalacja, kontrola i demontaż elementów wymaga przeprowadzenia elektronicznej konfiguracji urządzenia.

Wykonana przez nas aplikacja umożliwia zarządzanie zespołami realizującymi kampanie pomiarowe. Każde z wykonywanych zadań podlega dokładnej dokumentacji. Na osi czasu oznaczane są zdarzenia powiązane z zadaniem: dokumentacja fotograficzna, określenie pozycji geograficznych, pomiary środowiskowe czy realizacja komunikacji z urządzeniem. Zadania opatrzone są dodatkową informacją geograficzną pozyskiwaną z systemów GIS.

Cechą wyróżniającą aplikację jest implementacja mechanizmów komunikacji z urządzeniem uH Logger za pośrednictwem technologii Bluetooth.

Galeria