Spotcart - retail

Spotcart jest generyczną aplikacją przeznaczoną dla branży retail utworzoną na zamówienie vInnovation Corp. Narzędzie składa się z dwóch komponentów.

Pierwszy stanowi standardowy katalog produktów synchronizowanych z platformą serwerową. Moduł umożliwia ekspolrację katalogu, tworzenie list zakupowych oraz realizacji czynności zakupowych.

Osobny komponent stanowi bibliotekę programistyczną dodaną do aplikacji sprzedażowej. Biblioteka odpowiada za skanowanie otoczenia wokół telefonu w poszukiwaniu powiązanych beaconów. Informacja przestrzenna o położeniu telefonu względem beaconów wysyłana jest do rozproszonego systemu odpowiedzialnego za realizację procesów decyzyjnych na podstawie zdefiniowanych reguł biznesowych.

Galeria