Bols - platforma konkursowa

Przygotowanie platformy konkursowej w posrtaci aplikacji Facebook.

Galeria