Spotcart - retail

Spotcart jest generyczną aplikacją przeznaczoną dla branży retail utworzoną na zamówienie vInnovation Corp.

Oprogramowanie serwerowe dostarcza panel administracyjny do zarządzania flotą beaconów w środowisku dużej liczby punktów instalacji. Umożliwia również edycję reguł biznesowych realizujących procesy decyzyjne na podstawie informacji przestrzennej o beaconach, pochodzącej z telefonów komórkowych, na których została zainstalowana aplikacja. Narządzenie działa w środowisku rozproszonym.

Galeria